STRUKE:

nelinearna fizika

nelinearna fizika, grana fizike u kojoj se razmatraju sustavi kod kojih odgovor na utjecaj sile nije u potpunosti razmjeran magnitudi sile, već pokazuju kaotična svojstva (→ kaos). Naziv se odnosi i na sustave kojima izlazni signal nije linearno proporcionalan ulaznomu. Moguća je npr. konstrukcija električnoga pojačala kod kojega faktor pojačanja raste s intenzitetom ulaznoga signala. Slični su efekti mogući kod fotomultiplikatora.

Nelinearna optika je grana optike koja istražuje optičke pojave u optičkim sredstvima s nelinearnim odnosom između električnoga polja i vektora polarizacije s pomoću lasera. Jedan od najznačajnijih efekata zbiva se kada se optičko zračenje propušta kroz kristal u kojem međudjeluje s elementima kristalne rešetke i stvara izlazni signal dvostruko veće frekvencije. Npr., infracrveno zračenje neodimijskoga lasera valne duljine 1060 nm mijenja se u zelenu boju valne duljine 530 nm, ako je pod određenim uvjetima propušteno kroz kristal barijsko-stroncijeva niobata.

Citiranje:
nelinearna fizika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 8. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43318>.