STRUKE:

neuronska mreža

neuronska mreža, u računalstvu i informatici, sustav međusobno povezanih elemenata (nazvanih umjetni neuroni) koji služi za raznovrsna izračunavanja, zasnovan na pokušaju oponašanja rada ljudskoga mozga. Pretpostavlja se da ljudski mozak ima oko 100 mlrd. → neurona, od kojih je svaki povezan s 1000 do 10 000 drugih neurona. Iako djelovanje bioloških neurona nije do kraja razjašnjeno, pokazalo se da jednostavni modeli umjetnih neurona i njihovo jednostavno povezivanje može korisno poslužiti pri rješavanju mnogih zadataka u znanosti, tehnici i u dr. primjenama.

Model umjetnoga neurona kao osnovnog elementa mreže sastoji se od zbrajala na koje je povezan određen broj ulaznih veza. Ulazne vrijednosti pojedinih ulaza množe se prije zbrajanja s pripadajućim težinskim faktorom. Dobiveni rezultat zbrajanja ulazna je vrijednost odabrane prijenosne funkcije neurona, čiji rezultat čini izlaznu vrijednost neurona. Nakupine takvih neurona međusobno su spojene tako da izlazne vrijednosti jednoga neurona postaju ulaznim vrijednostima drugih, te zajedno tvore neuronsku mrežu. Neuroni se obično slažu u pravilne strukture. Uobičajeno se u strukturi uspostavlja ulazni sloj neurona, izlazni sloj i jedan ili više unutarnjih (skrivenih) slojeva. Ulazne vrijednosti neurona ulaznoga sloja ulazne su vrijednosti cijele mreže, dok su izlazne vrijednosti neurona izlaznoga sloja ujedno i izlazne vrijednosti mreže. Već prema zadaći odabire se struktura mreže, a potom se prilagođuju težinski faktori pojedinih veza. To se prilagođivanje naziva učenjem mreže; na ulaze mreže dovodi se niz ulaznih vrijednosti za koje su unaprijed poznate izlazne vrijednosti, pa se težinski faktori prilagođuju kako bi se izlazne vrijednosti mreže, što je moguće više, približile unaprijed poznatima. Nakon provedenog učenja na poznatom uzorku, mreža daje dobre rezultate i za druge ulazne vrijednosti. Ovisno o vrsti primjene, ulazne i izlazne vrijednosti mogu biti različito interpretirane, tj. kao binarni vektori, cijeli ili realni brojevi. Neuronske se mreže primjenjuju u zadaćama u kojima uobičajeni računalni sustavi ne daju dovoljno dobre rezultate; neke vrste mreža obavljaju klasifikaciju predmeta, neke prepoznaju oblike, govor ili rukom pisani tekst, a neke su namijenjene modeliranju određenih pojava.

Citiranje:
neuronska mreža. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43562>.