TRAŽI DALJE:
STRUKE:

opseg

opseg (perimetar), u geometriji, duljina oboda, tj. krivulje koja omeđuje neki geometrijski lik. Opseg višekuta jednak je zbroju duljina svih njegovih stranica; opseg kruga polumjera r jednak je O = 2rπ; opseg elipse može se izračunati s pomoću eliptičnog integrala ili približno s pomoću Ramanujanove formule O = π [3(a + b) – (3a + b)–1/2(a + 3b)–1/2], gdje su a i b velika i mala poluos elipse. (→ ramanujan, srinivasa aiyangar)

Citiranje:
opseg. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 24. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45315>.