Poincaré, Jules Henri

ilustracija
POINCARÉ, Jules Henri

Poincaré [pw63338kaʀẹ'], Jules Henri, francuski matematičar (Nancy, 29. IV. 1854Pariz, 17. VII. 1912). Doktorirao (1879) na Sveučilištu u Parizu. Predavao matematiku, fiziku i račun vjerojatnosti na Faculté des sciences i višu analizu na École polytechnique. Njegov znanstveni rad obuhvaća matematiku, astronomiju i fiziku. Razvio je teoriju automorfnih funkcija i istraživao diferencijalne jednadžbe, a posebno su važni njegovi radovi na području topologije i njegova interpretacija geometrije Lobačevskoga. U matematičkoj fizici bavio se problemom triju tijela, titranjem trodimenzionalnoga kontinuuma, teorijom elektromagnetskih titraja. U jednom je radu o dinamici elektrona (objavljenom 1906) došao drugačijim pristupom do sličnih rezultata kao i Albert Einstein u svojoj teoriji relativnosti. Godine 1910. otkrio je jednu od klasa težinsko-inercijalnih valova u moru; unutarnji Poincaréovi valovi javljaju se u okrajnjim morima, pa tako i u Jadranu, s periodom koja je bliska periodi inercijalnih oscilacija. Napisao je petstotinjak znanstvenih radova i desetak knjiga, među njima i nekoliko o filozofiji znanosti i logike.

Poincaréova hipoteza je pretpostavka da su sfere s trodimenzionalnom površinom potpuno određene svojstvom tzv. jednostavne povezanosti. U topologiji to je jednostavno pokazati za sfere s dvodimenzionalnom površinom. Proširena Poincaréova hipoteza odnosi se na sve sfere s trodimenzionalnim i višedimenzionalnim površinama. Dokazani su slučajevi za sedmerodimenzionalnu površinu (Stephen Smale, 1960), koju je lako proširiti na peterodimenzionalnu i za četverodimenzionalnu (Michael Hartley Freedman, 1982). Uz jednostavne i odavno poznate slučajeve jednodimenzionalne i dvodimenzionalne površine preostao je još izvorni Poincaréov problem za trodimenzionalnu. Britanski matematičar Martin Dunnwoody predložio je 2002. neku vrstu dokaza, ali je ubrzo sam uočio njezinu nepotpunost. Grigorij Jakovljevič Pereljman predložio je općenitije rješenje (tzv. Thurstonova hipoteza geometrizacije), koje je još uvijek predmet provjere. Poincaréova hipoteza jedan je od sedam problema (Millenium Prize Problems) za rješenja, odnosno dokaze, kojih američki Clay Mathematics Institute nudi milijun dolara nagrade za potpuno korektno rješenje. Bio je član francuske Akademije znanosti i Royal Society (od 1894).

Citiranje:
Poincaré, Jules Henri. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49010>.