Postružnik, Oton

ilustracija
POSTRUŽNIK, Oton, Klek
ilustracija1ilustracija2

Postružnik, Oton, hrvatski slikar (Maribor, Slovenija, 26. III. 1900Zagreb, 21. I. 1978). Godine 1925–26. boravio u Parizu i pohađao školu A. Lhôtea i Moïsea Kislinga. Diplomirao 1927. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (Lj. Babić), gdje je bio profesor (1958–70). Član JAZU (danas HAZU) bio je od 1965. Kao formiran umjetnik javio se ciklusom Groteske (1925–27), bliskim novoj stvarnosti, kojim najavljuje socijalni angažman ostvaren potonjim djelovanjem u skupini Zemlja (slika Klek, 1929). Češćim boravcima u Dalmaciji oslobodio je svoj koloristički senzibilitet, započeo je slikati krajolike žarkim i otvorenim bojama, rukopis mu je postao snažniji i brži, a objekte, prostor i ozračje gradio je sumarno (Kobaš na Pelješcu, 1941; Kuće na Silbi, 1953). Od kraja 1950-ih redukcijom figuralnoga predloška unosio je u svoje slikarstvo znak, čistu boju i organični, plošan oblik (Plesačica, 1957; Luda sa Šipana, 1958) te ostvario najljepše primjere naše lirske apstrakcije (Oboreno stablo, 1961; Crveni plodovi, 1968). Bavio se grafikom i keramikom. Dobio je Nagradu »Vladimir Nazor« za životno djelo (1964).

Citiranje:
Postružnik, Oton. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 24. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49706>.