STRUKE:

učinski pretvarač

učinski pretvarač, uređaj kojim se neka energija pretvara u električnu (i obratno) ili kojim se mijenjaju obilježja električne energije (valni oblik električnoga napona ili električne struje, frekvencija, broj faza). Uvriježena je uporaba naziva pretvarač za uređaje koji se odnose na energiju, dok se za uređaje koji pretvaraju signale iz jednog oblika u drugi rabi naziv pretvornik. Kako kroz pretvarač prolazi energija, njegova je bitna značajka djelotvornost (omjer izlazne i ulazne snage), jer treba uzeti u obzir ne samo troškove izgubljene energije, tj. energije pretvorene u toplinu, već i troškove njezina odvođenja, npr. hlađenje uređaja ventilacijom ili optokom ulja.

Učinski pretvarač u elektrostrojarstvu: električni generator za pretvorbu mehaničke energije u električnu (istosmjerni ili izmjenični, npr. hidrogenerator, turbogenerator, asinkroni generator), električni motor za pretvorbu električne energije u mehaničku (istosmjerni ili izmjenični) i elektroagregat (slog od više električnih ili električnih i mehaničkih strojeva međusobno spojenih spojkama), npr. za pretvorbu izmjenične struje u istosmjernu, pretvorbu jedne frekvencije u drugu, za izvršenje različitih regulacijskih zadaća i sl.

Učinski pretvarač u elektroenergetici: sunčana baterija za izravnu pretvorbu Sunčeva zračenja u električnu energiju, gorivni članak za izravnu pretvorbu kemijske u električnu energiju, transformator za pretvorbu jedne naponske razine u drugu u prijenosu i raspodjeli električne energije i dr.

Učinski pretvarač u elektronici: transformator za prilagodbu impedancija električnih strujnih krugova, izolacijski transformator za međusobno izoliranje dvaju električnih strujnih krugova, impulsni transformator za prijenos impulsa i sl.

Učinski pretvarač u učinskoj elektronici: ispravljač (pretvorba izmjeničnoga sustava u istosmjerni, npr. diodni ispravljač), izmjenjivač (pretvorba istosmjernoga sustava u izmjenični, npr. tranzistorski izmjenjivač), istosmjerni pretvarač (pretvorba jednog istosmjernoga sustava u drugi, npr. napajač, te posebna vrsta pretvarača zvana čoper), izmjenični pretvarač (pretvorba jednog izmjeničnoga sustava u drugi, npr. tiristorski ciklopretvarač). Elektronički učinski pretvarači danas se zasnivaju na električnim mrežama s poluvodičkim sklopkama. Najčešće su upotrebljavani poluvodički ventil u sklopkama: dioda, klasični tiristor, tranzistor s učinkom polja (MOSFET) i izoliranom upravljačkom elektrodom te bipolarni tranzistor s izoliranom upravljačkom elektrodom (IGBT).

Citiranje:
učinski pretvarač. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50255>.