TRAŽI DALJE:
STRUKE:

rješenje

rješenje.

1. U matematici, vrijednost ili vrijednosti varijable ili varijabli, nepoznanica u nekoj jednadžbi ili nejednadžbi za koje su jednadžba ili nejednadžba zadovoljene. Npr. jednadžbu x² = 4 zadovoljavaju dva rješenja: x1 = –2 i x2 = 2. Rješenje može biti i neka funkcija, npr. integral kao rješenje diferencijalne jednadžbe kojim se eksplicitno izražava nepoznata funkcija s nezavisnim varijablama itd. Posebno (pojedinačno, partikularno) rješenje diferencijalne jednadžbe jedno je od rješenja diferencijalne jednadžbe; opće rješenje diferencijalne jednadžbe oblik je rješenja koji obuhvaća skup svih posebnih rješenja; singularno (zasebno) rješenje diferencijalne jednadžbe rješenje je koje se ne može dobiti iz općega rješenja.

2. U pravu, vrsta odluka pravosudnih i upravnih tijela kojima se odlučuje o samoj stvari (meritorno rješenje, npr. rješenje o nasljeđivanju) ili o nekom procesnom pitanju (npr. rješenje o odgodi ročišta).

Citiranje:
rješenje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53043>.