STRUKE:

Seebeckov efekt

Seebeckov efekt [ze:'bek~] (termoelektrični efekt), pojava električnog napona u električnom strujnom krugu sastavljenom od dvaju različitih vodiča kada im se spojevi nalaze na različitim temperaturama. Omogućava izravno pretvaranje razlike temperatura u električnu struju. Tu je pojavu 1821. otkrio njemački fizičar Thomas Johann Seebeck (1770–1831), a instrument za mjerenje temperature koji se na njoj temelji naziva se termoelement. (→ peltier, jean charles)

Seebeckov efekt. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55155>.