TRAŽI DALJE:
STRUKE:

tangenta

ilustracija
TANGENTA – 1. krivulje; 2. plohe

tangenta (prema lat. tangens, genitiv tangentis: koji dodiruje), pravac koji krivulju C dira u njezinoj točki T. Točnije, ako je T1, T2, … niz točaka krivulje C koji konvergira točki T i ako niz sekanti TT1, TT2, … konvergira prema pravcu t (i ako taj pravac ne ovisi o izboru niza Tn), onda je t tangenta krivulje C u točki T. Nužan ali ne i dovoljan uvjet da u svakoj točki neke krivulje postoji tangenta jest da je krivulja neprekidna. Konstruirane su čak i takve krivulje koje, iako neprekidne, nemaju tangente ni u jednoj svojoj točki. Egzistenciju tangente osigurava tek diferencijabilnost krivulje. Ako je krivulja zadana jednadžbom r = r(s), smjer tangente određen je tzv. tangencijalnim vektorom t = dr/ds . Tangenta ravninske krivulje, zadane u Kartezijevim koordinatama jednadžbom y = f(x) odnosno F(x,y0, ima u točki (x0, y0) jednadžbu tangenta 2.jpg.

Povijesni je problem nalaženja opće metode za određivanje tangente ravninske krivulje bio jedan od onih problema koji su doveli do otkrića diferencijalnoga računa.

Tangenta u nekoj točki plohe je tangenta neke od krivulja te plohe u danoj točki. Tangente svih krivulja neke plohe koje prolaze danom točkom plohe tvore njezinu tangencijalnu ravninu u toj točki (ako tangencijalna ravnina u toj točki postoji).

Citiranje:
tangenta. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60382>.