Torricelli, Evangelista

ilustracija
TORRICELLI, Evangelista
ilustracija1ilustracija2

Torricelli [tor:ičɛ'l:i], Evangelista, talijanski fizičar i matematičar (Faenza, 15. X. 1608Firenca, 25. X. 1647). Školovao se u Faenzi, a od 1627. na Sveučilištu u Rimu. Pošto je objavio svoje djelo O gibanju tijela koja slobodno padaju ili su izbačena (De motu gravium naturaliter descendentium et proiectorum, 1641), pozvao ga je Galileo Galilei da s njim surađuje i nastavi njegova istraživanja. Nakon Galileijeve smrti (1642) preuzeo je dužnost matematičara firentinskoga velikoga vojvode i bio je profesor matematike na Sveučilištu u Firenci. Znamenit je njegov izum živina barometra (1643. ili 1644), kojim je odbacio uvriježenu predrasudu o strahu prirode od praznine (→ horror vacui). Torricelli je zataljenu staklenu cijev ispunio živom i otvor cijevi uronio u posudu ispunjenu živom. Živa je tek djelomično istekla iz cijevi u posudu, a nad stupcem žive u cijevi nastao je zrakoprazan prostor, vakuum. Torricelli je tu pojavu protumačio atmosferskim tlakom koji djeluje na površinu žive u posudi i održava ravnotežu stupcu žive u cijevi. Tim je pokusom dokazao postojanje atmosferskoga tlaka i pokazao kako se on može mjeriti na temelju pomicanja živina stupca. Odredio je (1643) horizontalnu brzinu istjecanja tekućine iz posude kroz otvor na bočnoj stijenki (→ torricellijev zakon). Usavršio je metodu za rješavanje matematičkog problema tangente i pridonio razvoju integralnog računa. Riješio kvadraturu parabole za bilo koju vrijednost eksponenta U Djelu iz geometrije (Opera geometrica, 1644) izveo je kvadraturu cikloide, odredio duljinu luka logaritamske spirale i dr. Velik broj njegovih radova objavljen je tek 1919., kada su izdana njegova sabrana djela. Po njem je nazvan krater na Mjesecu (Torricelli).

Torricelli, Evangelista. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 31.3.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61881>.