univerzalni instrument

univerzalni instrument.

1. U astronomiji, vrsta teleskopa s altazimutnom montažom koji služi za mjerenje visine i azimuta nebeskih tijela. Posebnost mu je u tome što je okularni dio teleskopa u vodoravnoj osi okomit na objektivni dio, tj. na smjer promatranja i na visinski krug. Za očitavanje visine i azimuta služe vertikalni i horizontalni krug s preciznom kutnom podjelom koja se očitava s pomoću mikroskopa. Teodolit je oblik prijenosnog univerzalnog instrumenta (→ meridijanski krug).

2. U elektrotehnici, digitalni ili analogni instrument koji služi za mjerenje više osnovnih el. veličina kao što su el. napon, struja, otpor, kapacitet. Digitalni univerzalni instrument obično je voltmetar, koji ima mogućnost mjerenja i drugih el. veličina. Slično je i s analognim instrumentom, najčešće s pomičnim svitkom i stalnim magnetom, u kojem je za mjerenje izmjeničnih veličina ugrađen ispravljač. Pri uporabi univerzalnog instrumenta treba znati na kojoj osnovi radi i koju vrijednost mjerene veličine stvarno pokazuje. Posebno je to važno ako se on rabi za mjerenje istosmjernih veličina, a priključi se u izmjenični strujni krug, i obratno. Za mjerenje većih napona u instrumentu su obično ugrađeni predotpori, spojeni s njim serijski, a za mjerenje većih struja s njegovim se mjernim svitkom paralelno spajaju premosni otpornici. Izmjenični napon ili struja ispravljaju se serijskim spajanjem ispravljača u poluvalnom ili punovalnom spoju ispravljanja. Ovisno o ugrađenim elementima, univerzalni instrument katkad omogućuje mjerenje ili ispitivanje i nekih dodatnih veličina, poput ispitivanja dioda, elektrolitskih kondenzatora ili tranzistora.

Citiranje:
univerzalni instrument. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 9. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63234>.