TRAŽI DALJE:
STRUKE:

uređeni par

uređeni par, u matematici, par matematičkih objekata koji je određen ne samo vrstom objekata, nego i time koji je od njih prvi, a koji drugi. Zbog toga su uređeni parovi (a, b) i (a', b') jednaki ako je a = a' i b = b'. To je osnovna razlika između pojmova uređenoga para i neuređenoga para, tj. dvočlanoga skupa. Naime, neuređeni parovi {a, b} i {a', b'} jednaki su i ako je a = b' i b = a', ali u tom slučaju uređeni parovi (a, b) i (a', b') nisu jednaki (osim ako je a = b = a' = b'). Primjerice, svakom kompleksnom broju z = a + bi odgovara uređeni par realnih brojeva (a, b), gdje je i imaginarna jedinica. (→ kartezijev produkt)

Citiranje:
uređeni par. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63332>.