STRUKE:

veber

veber (po W. Weberu; weber) (znak Wb), mjerna jedinica magnetskoga toka, izvedena SI-jedinica. Definiran je kao magnetski tok polja, magnetske indukcije jedan tesla, kroz plohu okomitu na smjer polja, ploštine jedan četvorni metar, tj. Wb = T · m² = V · s. (→ tesla)

veber. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 28.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64039>.