struka(e): metrologija | fizika

magnetski tok (znak Φ), fizikalna veličina koja opisuje magnetsku indukciju kroz dvodimenzijsku plohu, određena je skalarnim produktom magnetske indukcije B i plohe S kroz koju taj tok prolazi ΦB = ∫∫B dS. U jednostavnijem slučaju, kada je magnetsko polje homogeno a ploština S ravninska i okomita na smjer magnetske indukcije, magnetski tok je Φ = B S. Pojednostavljeno gledano, magnetski tok kroz neku ploštinu razmjeran je broju silnica koje prolaze kroz tu ploštinu. Ako se vodič nalazi u promjenljivom magnetskom toku pojavit će se elektromagnetska indukcija. Mjerna jedinica magnetskoga toka jest veber (Wb = T m² = V s). (→ gaussov zakon magnetskoga polja; maxwellove jednadžbe)

Citiranje:

magnetski tok. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/magnetski-tok>.