Walton, Ernest Thomas Sinton

ilustracija
WALTON, Ernest Thomas Sinton

Walton [wɔ:'ltən], Ernest Thomas Sinton, irski fizičar (Dungarvan, 6. X. 1903Belfast, Sjeverna Irska, 25. VI. 1995). Diplomirao 1927. na Trinity Collegeu u Dublinu, doktorirao 1931. na Sveučilištu u Cambridgeu. Radio je kao eksperimentalni fizičar u Cambridgeu i Dublinu (od 1927), bio profesor prirodne filozofije na Trinity Collegeu u Dublinu (1946–74). S Johnom Douglasom Cockcroftom konstruirao akcelerator čestica (Cockcroft-Waltonov akcelerator) i prvi (1932) postigao transmutaciju atomske jezgre (pretvaranje litija u helij) s pomoću ubrzanih čestica (protona): 73Li + p → 242He + 17,2 MeV. Poslije je, s pomoću ubrzanih protona, deuterona i alfa-čestica, postigao transmutaciju ugljika, dušika i kisika. Za pionirski rad na transmutacijama atomskih jezgara s pomoću umjetno ubrzanih atomskih čestica podijelio je s Cockcroftom Nobelovu nagradu za fiziku (1951).

Citiranje:
Walton, Ernest Thomas Sinton. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65815>.