TRAŽI DALJE:
STRUKE:

zglob

zglob (artikulacija), u anatomiji, pokretni spoj između kostiju. Glavni su mu dijelovi zglobna tijela sa zglobnim plohama, zglobna čahura, koja zajedno sa zglobnim tijelima zatvara zglobnu šupljinu, te sveze. Zglobna tijela tvore krajevi kostiju; oni su obično međusobno priljubljeni i utisnuti, pa zglobno tijelo može biti konkavno i konveksno. Zglobna su tijela na svojim površinama (zglobnim plohama) pokrivena hrskavicom, koja je glatka i vlažna jer ju neprestano vlaži zglobna tekućina (→ sinovija). Zglobna čahura obavija oba zglobna tijela i veže se za njihove rubove, pa se tako oblikuje zglobna šupljina, koja je zasebna funkcijska cjelina. S obzirom na mehaniku gibanja postoji više vrsta zglobova: kutni ili šarnirski, obrtajni, eliptični, kuglasti ili sferoidni, nepravilni te amfiartroza (zglob s vrlo malom gibljivosti, npr. zglobovi zapešća, šaka). Kretnje u zglobu odvijaju se u jednoj ili više osi; najgibljiviji je kuglasti zglob, npr. zglob ramena. Najčešće su ozljede zgloba uganuće i iščašenje, a najčešće bolesti upala (artritis) i degenerativne promjene (osteoartritis, odnosno artroza).

Citiranje:
zglob. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67185>.