TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Hume, John

Hume [hju:m], John, sjevernoirski političar (Londonderry, 18. I. 1937Londonderry, 3. VIII. 2020). Studirao je na Koledžu sv. Patrika u Maynoothu, vodećem bogoslovnom seminaru u državi, no u konačnici se nije zaredio za svećenika. Tijekom 1960-ih bio je aktivan u udrugama za građanska prava i sindikalnim organizacijama. Politički se aktivirao u Nacionalističkoj stranci, no ubrzo ju je napustio i kao član Neovisnih nacionalista bio zastupnik u sjevernoirskom parlamentu (1969–72). Kao jedan od utemeljitelja Socijaldemokratske i laburističke stranke postao je njezinim predsjednikom 1979., a na toj je dužnosti ostao do 2001. U nekoliko je mandata bio biran u britanski Parlament (1983–2005), gdje se borio za prava Iraca u Sjevernoj Irskoj. Bio je i zastupnik u Europskom parlamentu u pet mandata (1979–2004). Nakon ponovne uspostave Sjevernoirske skupštine izabran je za zastupnika (1998–2000). Za svoje dugogodišnje političko zalaganje u rješenju sjevernoirskog sukoba nagrađen je 1998. Nobelovom nagradom za mir (s Williamom Davidom Trimbleom). U 2010. gledatelji nacionalne irske televizijske kuće proglasili su ga najvećim Ircem u povijesti.

Citiranje:
Hume, John. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68215>.