STRUKE:

Aumann, Robert John

Aumann [ạu'man], Robert John, izraelski i američki matematičar i ekonomist (Frankfurt na Majni, Njemačka, 8. VI. 1930). Doktorirao matematiku 1955. na Massachusetts Institute of Technology. Od 1956. profesor na Hebrejskome sveučilištu u Jeruzalemu, a predavao je i na mnogobrojnim američkim sveučilištima (Princeton, Yale, Berkeley, Stanford, New York). Za doprinos u razumijevanju konflikta i kooperacije kroz teoriju igara, zajedno s T. C. Schellingom, dobio je 2005. Nobelovu nagradu za ekonomiju. Glavna djela: Vrijednosti neatomskih igara (Values of Non-Atomic Games, suautor Lloyd Stowell Shapley, 1974), Teorija igara (Game Theory, I–II, suautori Yair Tauman i Shmuel Zamir, 1981), Igre ponavljanja s nepotpunom informacijom (Repeated Games with Incomplete Information, suautor Michael Bahir Maschler, 1995), Sabrani spisi (Collected Papers, I–II, 2000).

Citiranje:
Aumann, Robert John. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68241>.