STRUKE:

Wheatstoneov most

Wheatstoneov most [ʍi:'tstən~] (po engleskom fizičaru Ch. Wheatstoneu), mjerni most za mjerenje električnoga otpora sastavljen od četiriju u četverokut spojenih grana i dviju dijagonala. Grane četverokuta čine otpornici, u jednoj se dijagonali nalazi osjetljivi mjerni električni instrument (nulindikator), a u drugoj izvor električne struje. Mjerenje se izvodi dovođenjem mosta u ravnotežu mijenjanjem vrijednosti električnoga otpora otpornika u pojedinim granama, tj. postizanjem da kroz dijagonalu u kojoj se nalazi mjerni instrument ne teče električna struja (nulindikator ne pokazuje otklon). Uvjet je ravnoteže jednakost umnoška vrijednosti električnoga otpora u nasuprotnim granama četverokuta, pa se nakon što je ravnoteža postignuta iz poznatih vrijednosti električnih otpora triju otpornika izračunava vrijednost električnoga otpora četvrtoga, mjerenoga otpornika. Primjenjuje se za mjerenje električnoga otpora pri istosmjernoj i izmjeničnoj električnoj struji.

Citiranje:
Wheatstoneov most. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69611>.