STRUKE:

logička operacija

logička operacija, matematička operacija koja matematičkoj izjavi pridružuje njezinu negaciju ili dvjema matematičkim izjavama složenu izjavu: npr. disjunkcija, ekvivalencija, implikacija i konjunkcija. Vrijednost istinitosti logičkih izraza za svaku logičku operaciju i za svaku moguću kombinaciju zadanih logičkih vrijednosti prikazuje se s pomoću tablice istinitosti.

Citiranje:
logička operacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70230>.