TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kvantni skok

kvantni skok, prijelaz između dvaju kvantnih stanja kvantnomehaničkoga sustava (atomske jezgre, atoma, molekule, kristalne rešetke i dr.) pri kojemu se emitira ili apsorbira određeni kvant energije. Primjerice, kvantni skok je prijelaz elektrona u atomu iz jedne orbitale u drugu pri čemu se emitira ili apsorbira elektromagnetski val i mijenja kvantni broj.

Citiranje:
kvantni skok. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 19. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70237>.