TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kvantni skok

kvantni skok, prijelaz između dvaju stacionarnih stanja kvantnomehaničkoga sustava (atomske jezgre, atoma, molekule, kristalne rešetke i dr.) pri kojemu se emitira ili apsorbira određeni kvant energije. Primjerice, kvantni skok je prijelaz elektrona u atomu iz jedne orbitale u drugu pri čemu se emitira ili apsorbira elektromagnetski val i mijenja kvantni broj.

Citiranje:
kvantni skok. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70237>.