STRUKE:

kompleksna ravnina

ilustracija
KOMPLEKSNA RAVNINA, geometrijski prikaz kompleksnoga i konjugiranoga kompleksnoga broja u kompleksnoj ravnini

kompleksna ravnina (Gaussova ravnina), ravnina u kojoj se prikazuju kompleksni brojevi, nalikuje na Kartezijev dvodimenzionalni koordinatni sustav u kojem realni dijelovi kompleksnih brojeva leže na apscisi, a imaginarni na ordinati. Svakoj točki ravnine odgovara jedan kompleksni broj z, z = x + iy. Modul kompleksnoga broja jest udaljenost od ishodišta do točke z, r =  x² + y² , a argument kompleksnoga broja jest kut između realne osi i dužine udaljenosti r, φ = arctan (y/x).

Citiranje:
kompleksna ravnina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70243>.