STRUKE:

Strickland, Donna

Strickland [stri'klənd], Donna, kanadska fizičarka (Guelph, 27. V. 1959). Diplomirala (1981) na Sveučilištu McMaster u Hamiltonu, doktorirala (1989) na Sveučilištu u Rochesteru, SAD. Radila je u Nacionalnom istraživačkom vijeću Kanade u Ottawi (1988–91), u Nacionalnom Laboratoriju u Livermoreu, SAD (1991–92), na Sveučilištu u Princetonu, SAD (1992–97) i Sveučilištu u Waterloou, Kanada (od 1997). Bavi se nelinearnom optikom, fizikom lasera, proučavanjem međudjelovanja laserske svjetlosti i tvari. U suradnji s Gérardom Mourouom pridonijela je razvoju laserskih sustava za stvaranje iznimno kratkih (10–15 s) optičkih pulseva velike snage (1015 W), koji se danas rabe za precizno rezanje u industriji i u medicini. Za razvoj metode stvaranja ultrakratkih optičkih pulseva velike snage dobila je s Gérardom Mourouom Nobelovu nagradu za fiziku (2018). Iste je godine nagrađen i Arthur Ashkin.

Citiranje:
Strickland, Donna. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70608>.