TRAŽI DALJE:
STRUKE:

strujnice

strujnice, zamišljene krivulje kojima se predočuje strujanje fluida: njihova gustoća predočuje iznos brzine čestica fluida (što su gušće, brzina je veća) a njihove se tangente u svakoj točki poklapaju s pravcima brzine čestica fluida. Nikada se ne sijeku. Pri stacionarnome su strujanju nepomične i podudaraju se s putanjama čestica fluida (npr. strujnice laminarnoga strujanja uzajamno su paralelne), pri nestacionarnome strujanju mijenjaju položaj i oblik i ne podudaraju se s putanjama čestica, a pri vrtložnom strujanju strujnice nisu neprekidne linije.

Citiranje:
strujnice. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=71006>.