STRUKE:

biharmonična funkcija

biharmonična funkcija, funkcija u(x) = u(x1 , … xn) realnih varijabli određenih u području D euklidskog prostora Rn (n ≥ 2), koja ima neprekidne parcijalne derivacije do četvrtog reda i koja zadovoljava jednadžbu

Δ² u = 0,

gdje je Δ Laplaceov operator (→ laplace, pierre simon de, laplaceov operator). Biharmonična funkcija javlja se kao rješenje mnogobrojnih problema u fizici.

Citiranje:
biharmonična funkcija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7536>.