STRUKE:

Bose, Satyendra Nath

Bose [bo'se], Satyendra Nath, indijski matematičar i fizičar (Calcutta, 1. I. 1894Calcutta, 4. II. 1974). Diplomirao na Sveučilištu u Calcutti, radio na sveučilištima u Dacci (1921–45) i Calcutti (1915–21 i 1945–56). Godine 1924. napisao čuveni članak o statistici fotona u kojem je izveo Planckov zakon zračenja crnog tijela. Nakon toga rada surađivao s Albertom Einsteinom. Ishod suradnje je Bose-Einsteinova statistika. Čestice kojima se ponašanje opisuje tom statistikom imaju cjelobrojni spin i nazivaju se bozoni. Član Royal Society od 1958.

Citiranje:
Bose, Satyendra Nath. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8908>.