STRUKE:

Bose, Satyendra Nath

Bose [bo'se], Satyendra Nath, indijski matematičar i fizičar (Calcutta, 1. I. 1894Calcutta, 4. II. 1974). Diplomirao je na Sveučilištu u Calcutti (1915). Radio je na sveučilištima u Calcutti (1915–21. i 1945–56) i Dacci (1921–45). Godine 1924. napisao je čuveni članak o statistici fotona u kojem je izveo Planckov zakon zračenja crnog tijela. Nakon toga rada surađivao je s Albertom Einsteinom. Ishod suradnje je Bose-Einsteinova statistika i predviđanje postojanja Bose-Einsteinova kondenzata. Čestice koje opisuje Bose-Einsteinova statistika imaju cjelobrojni spin i po njem se nazivaju bozoni. Bio je član Royal Society od 1958.

Citiranje:
Bose, Satyendra Nath. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8908>.