TRAŽI DALJE:
STRUKE:

akcija

akcija (lat. actio).

1. Djelovanje, djelatnost, djelo, čin, radnja, pothvat.

2. U fizici (znak S), fizikalna veličina jedna od temeljnih funkcija koja za dani fizikalni sustav sažimlje jednadžbe gibanja. Prikazana je vremenskim integralom razlike kinetičke T i potencijalne U energije: S = ∫ (T – U) dt (→ lagrangian). Stacionarna je za stvarna gibanja (→ princip najmanjeg djelovanja). Najmanji iznos djelovanja poznat je kao Planckova konstanta. Mjerna je jedinica akcije džulsekunda (Js).

3. U vojnom nazivlju, bojno djelovanje ograničeno po cilju, opsegu i trajanju. Pretežito je napadajnog obilježja. Provodi se brzo i silovito, manjim snagama i na malenu prostoru, samostalno ili u sklopu širih bojnih djelovanja (operacija).

4. U bankarstvu → dionica

Citiranje:
akcija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1100>.