STRUKE:

hermitska matrica

hermitska matrica [εʀmi't~] (po Charlesu Hermiteu), kvadratna matrica AH kojoj su elementi anm kompleksni brojevi i vrijedi (AH)* = AH. Za sve parove (n, m) kompleksno konjugirana vrijednosti elementa anm jednaka je elementu amn dakle: a*nm = amn, gdje * označava konjugirano kompleksnu vrijednost. Dijagonalni elementi hermitske matrice su realni brojevi, primjerice:

hermitska matrica.jpg.

Zbog svojih svojstava primjenjuje se u kvantnomehaničkom matričnom računu.

Citiranje:
hermitska matrica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25168>.