TRAŽI DALJE:
STRUKE:

hiperjezgre

hiperjezgre (hiper- + jezgra), atomske jezgre koje sadrže hiperone. Primjerice, vodikova hiperjezgra ʌ³H sadrži 1 proton, 1 neutron i 1 Λ0 hiperon; dušikova hiperjezgra ʌ14N sadrži 7 protona, 6 neutrona i 1 Λ0 hiperon; helijeva hiperjezgra ʌʌ6He sadrži 2 protona, 2 neutrona i 2 Λ0 hiperona. Hiperjezgre su vrlo nestabilne jer su hiperoni vrlo kratkoga perioda poluraspada. Otkrili su ih poljski fizičari Marian Danysz i Jerzy Pniewski (1952).

Citiranje:
hiperjezgre. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25617>.