Annan, Kofi Atta

ilustracija
ANNAN, Kofi Atta

Annan [ana'n], Kofi Atta, ganski diplomat (Kumasi, 8. IV. 1938Bern, Švicarska, 18. VIII. 2018). Diplomirao ekonomiju u Macalesterskom koledžu u St. Paulu 1961 (SAD), a magistrirao menadžment na Massachusetts Institute of Technology 1972. Službenik UN-a od 1962., gdje je od 1980. obnašao razne visoke dužnosti. Od 1987. bio pomoćnik glavnog tajnika za upravljanje osobljem i unutarnju sigurnost te za financije i budžet (od 1990), potom pomoćnik glavnog tajnika (1992–93) i podtajnik (1993–96) za mirovne operacije. Međunarodno priznanje stekao uoči Zaljevskoga rata 1990., kada je dogovorio odlazak osoblja UN-a iz Iraka. Nakon Daytonskoga sporazuma, od početka studenoga 1995. do ožujka 1996., bio posebni predstavnik glavnog tajnika za područje bivše Jugoslavije i vodio proces zamjene snaga UNPROFOR-a snagama IFOR-a. Bio glavni tajnik UN-a u dva mandata (1997–2006). Zajedno s Organizacijom ujedinjenih naroda dobitnik je Nobelove nagrade za mir 2001. Rektor Ganskog sveučilišta bio je 2008–18.

Citiranje:
Annan, Kofi Atta. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2857>.