TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kompenzacija

kompenzacija (lat. compensatio: izjednačenje, naknada), naknada ili odšteta za kakav gubitak, ustupak ili manjak.

1. U ekonomiji, vrsta transfera kojim se naknađuje razlika između stvarnih i općeprihvatljivih troškova, odnosno razlika između tržišne cijene proizvoda ili usluga i društveno prihvatljive cijene, a daje se proizvođaču ili potrošaču iz ekonomskih ili socijalnih razloga. Najčešće se daje potrošačima za neelastične proizvode o kojima ovisi održavanje životnoga standarda pučanstva slabije kupovne moći, a proizvođačima za one proizvode s kojima se želi postići izvozna konkurentnost i ostvarenje deviznoga priljeva. – Kompenzacije su specifični poslovi vezane trgovine u međunarodnoj razmjeni robe i usluga kod kojih se vrijednost isporučene robe ili izvršene gospodarske usluge u jednom smjeru prebija vrijednošću isporuke neke druge robe ili izvršenja gospodarske usluge u drugom smjeru (potpune i nepotpune kompenzacije). Pojavljuju se u obliku industrijskih i komercijalnih kompenzacija.

2. U pravu i ekonomiji → prijeboj; šteta.

3. U psihologiji → obrambeni mehanizmi

4. U medicini, nadoknađivanje, izravnavanje, npr. neke nedovoljne (poremećene) organske funkcije mobilizacijom funkcijskih rezerva ili pojačanom aktivnošću nekoga drugog sudionika u toj funkciji, npr. kompenzacija srčane pogrješke hipertrofijom miokarda.

Citiranje:
kompenzacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32637>.