TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kontakt

kontakt (lat. contactus), dodir, doticaj.

1. U lingvistici, termin kojim se označuje odvijanje uzajamnog utjecaja dvaju ili više jezika. Do takvih utjecaja dolazi osobito često kada se u nekom društvu istodobno upotrebljava više od jednoga jezika (idioma), odn. kada pripadnici neke komunikacijske zajednice podjednako dobro govore dva ili više jezika (bilingvizam ili plurilingvizam). Utjecaji među jezicima do kojih dolazi u takvim situacijama ne iscrpljuju se samo u posuđivanju riječi, već se ostvaruju i na fonološkoj, sintaktičkoj, semantičkoj i (nešto rjeđe) morfološkoj razini. Jezične kontakte proučava kontaktna lingvistika.

2. U elektrotehnici, dodir dvaju vodiča koji omogućuje daljnje vođenje električne struje; također, skup kontaktnih dijelova koji pomicanjem zatvaraju ili otvaraju (uklapaju ili isklapaju) strujne krugove. Tom se prilikom među kontaktima pojavljuje električni luk. Kontaktni otpor ovisi u prvom redu o međusobnom pritisku, a manje o veličini dodirnih ploha, što omogućuje primjenu kontakata s linijskim i točkastim dodirom. Kontakti za lakše pogonske uvjete izrađuju se najčešće od bakra (čistog i posrebrenog) i od srebra (uz mogući dodatak nikla ili kadmijeva oksida). Dijelovi koji su znatnije izloženi zavarivanju ili nagaranju zbog djelovanja električnog luka, jer povremeno uklapaju i prekidaju velike struje kratkoga spoja, izrađuju se od teško taljivih sinteriranih kombinacija volframa ili molibdena sa srebrom i bakrom.

Citiranje:
kontakt. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 15. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32910>.