STRUKE:

Laughlin, Robert

Laughlin [lα:'klin], Robert, američki fizičar (Visalia, 1. XI. 1950). Diplomirao (1972) na Sveučilištu u Berkeleyu, doktorirao (1979) na Massachusettskom tehnološkom institutu (MIT) u Cambridgeu. Zaposlen u Laboratorijima Bell Telephone u Murray Hillu (1979–81) u laboratoriju Livermore (1981–82), na Sveučilištu Stanford (od 1985). Bavi se teorijom fizike čvrstoga stanja. Kada su Daniel Chee Tsui i Horst Ludwig Stormer na temperaturi blizu apsolutne nule i u snažnom magnetskom polju otkrili frakcijski kvantni Hallov efekt, Laughlin je dao teorijsko objašnjenje u savršenome skladu s eksperimentima (1983). Za to je otkriće novog oblika kvantnoga fluida s frakcijski nabijenim pobuđenjima dobio, s Tsuijem i Stormerom, Nobelovu nagradu za fiziku 1998.

Citiranje:
Laughlin, Robert. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35607>.