STRUKE:

Markowitz, Harry Max

Markowitz [mα:'ɹkəwic], Harry Max, američki ekonomist (Chicago, 24. VIII. 1927). Istraživač u Rand Corporation (1952–63) i istraživačkom centru IBM-a (1974–83) te profesor na City University of New York (1982–93). Markowitz se smatra začetnikom moderne teorije portfolija, a time i utemeljiteljem financijske ekonomike kao zasebnoga područja istraživanja. Bavio se ponajviše primjenom matematičkih i računalnih tehnika na praktične probleme, posebice probleme poslovnog odlučivanja u uvjetima neizvjesnosti. Razvio je alate mjerenja rizika različitih vrijednosnih papira i njihova kombiniranja u formiranju investicijskoga portfolija u smislu postizanja najvišega prinosa uz dani stupanj rizika, odnosno najnižega rizika uz dani stupanj prinosa na investicije. Kako u doba nastajanja Markowitzeve teorije nije bilo tehnoloških mogućnosti za njezinu širu primjenu, njegov se model optimalizacije počeo koristiti tek u novije doba. Za doprinos na području financijske ekonomike dobio je 1990. Nobelovu nagradu za ekonomiju (zajedno s M. H. Millerom i W. F. Sharpom). Najpoznatije mu je djelo Izbor portfolija: efikasna diversifikacija investicija (Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, 1959).

Citiranje:
Markowitz, Harry Max. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39044>.