STRUKE:

Milnor, John Willard

Milnor [mi'lnəɹ], John Willard, američki matematičar (Orange, New Jersey, 20. II. 1931). Diplomirao je (1951) te doktorirao (1954) matematiku na Princetonskom sveučilištu, gdje je radio od 1953 (od 1960. profesor), potom kao profesor u Institutu za napredne studije (1970–90). Od 1990. radio je u Institutu za matematičke znanosti Sveučilišta Stony Brook u New Yorku. Bavio se algebarskom geometrijom, algebarskom topologijom, kompleksnim hiperplohama, teorijom mnogostrukosti, kompleksnom dinamikom, teorijom igara. Otkrio je 28 različitih struktura koje može imati sedmodimenzionalna sfera. Za rad u diferencijalnoj topologiji dobio je Fieldsovu medalju (1962), Wolfovu nagradu (1989) i Abelovu nagradu (2011). Najvažnija djela: Diferencijalna topologija (Differential Topology, 1958), Morseova teorija (Morse Theory, 1963), Singularne točke kompleksnih hiperploha (Singular Points of Complex Hypersurfaces, 1968), Dinamika jedne kompleksne varijable (Dynamics in One Complex Variable, 1999). Član je Američke akademije umjetnosti i znanosti (od 1961) i Nacionalne akademije znanosti SAD-a (od 1963).

Citiranje:
Milnor, John Willard. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40925>.