STRUKE:

neutronski generator

ilustracija
NEUTRONSKI GENERATOR Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

neutronski generator, akcelerator čestica niže energije (nekoliko stotina kiloelektronvolta), koji s pomoću prikladne nuklearne reakcije stvara relativno jak tok brzih neutrona. Bombardiranjem prikladnoga cilja (mete) ubrzanim česticama nabijenim električnim nabojem (projektilima) nastaje nuklearna reakcija kojoj je rezultat izbacivanje brzih neutrona. Kao projektili služe gotovo uvijek jezgre vodikova izotopa deuterija, a kao meta upotrebljavaju se obično deuterij, tricij i druge lake jezgre. Pozitivni ioni deuterija (deuterijeve jezgre), stvoreni električnim izbojem u plinovitom deuteriju, ubacuju se u akceleratorsku cijev, gdje se s pomoću elektrostatskoga polja Van de Graaffova generatora ubrzavaju i istodobno fokusiraju u uzak snop. Elektrostatsko polje u akceleratorskoj cijevi stvara visoki istosmjerni napon. Kao meta, deuterij i tricij mogu biti ili u plinovitom stanju ili apsorbirani u nekoj kovini; za deuterij je vrlo prikladan oblik i led teške vode. Energija izbačenih neutrona ovisi o vrsti nuklearne reakcije; tako je pri reakciji između dviju deuterijevih jezgara energija izbačenoga neutrona oko 3 MeV, a pri reakciji između jezgara deuterija i tricija oko 14 MeV. Ukupni neutronski tok koji daje neutronski generator iznosi uglavnom od 107 do 1010 neutrona u sekundi. Brzi neutroni tih energija služe u nuklearnoj fizici kao projektili kojima se bombardiraju jezgre radi proučavanja njihovih svojstava. (→ nuklearna fizika)

Citiranje:
neutronski generator. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43589>.