TRAŽI DALJE:
STRUKE:

audiometar

audiometar (audio- + -metar), uređaj za ispitivanje osjeta sluha. Obično se u vrlo tihoj kabini u slušalice ispitanika reproduciraju snimke čistih tonova (tonalna audiometrija) ili govora (govorna audiometrija) na različitim frekvencijama i jakostima zvuka, od tiših prema glasnijima. U trenutku kada ispitanik zamijeti zvuk, ta se jakost zvuka bilježi kao prag čujnosti za tu frekvenciju. Rezultati se unose u poseban dijagram koji se naziva audiogram.

Citiranje:
audiometar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4562>.