TRAŽI DALJE:
STRUKE:

politropa

ilustracija
POLITROPA, yxn = a, a = 1

politropa (poli- + grč. τροπή: okret), algebarska ravninska krivulja, zapravo porodica krivulja, kojoj je jednadžba u pravokutnom Kartezijevu koordinatnom sustavu: y xn = a, gdje je a konstanta. Ovisno o vrijednosti realnoga broja n poprima različite oblike (npr. za n = –1 to je pravac y = ax, za n = 1 hiperbola y = a/x, za n = –2 parabola y = ax² itd.). Tim oblicima često su prikazane brojčane vrijednosti u fizikalnim procesima (npr. kod promjena stanja plina) koji odstupaju od idealnih fizikalnih oblika, npr. od Boyle-Mariotteova zakona (za n = 1): pV = a.

Citiranje:
politropa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49244>.