TRAŽI DALJE:
STRUKE:

protok

protok (znak q), fizikalna veličina koja opisuje količinu nekoga fluida što protječe promatranim presjekom (npr. cijevi, riječnoga korita, srčane arterije) u vremenskom intervalu.

Volumni protok (znak qV) količnik je volumena V fluida koji protekne kroz promatrani presjek i vremenskoga intervala t u kojem se obavlja promatranje: qV = V/t. Pri stalnoj brzini strujanja fluida volumni protok jednak je umnošku ploštine presjeka S i brzine gibanja v : qV = Sv. Mjerna je jedinica volumnoga protoka kubični metar u sekundi (m³/s).

Maseni protok (znak qm) količnik je mase m fluida koji protekne kroz promatrani presjek i vremenskog intervala t u kojem se obavlja promatranje: qm = m/t. Pri stalnoj brzini strujanja fluida nepromjenljive gustoće maseni protok jednak je umnošku ploštine presjeka S, gustoće ρ i brzine gibanja v : qm = Sρv. Mjerna je jedinica masenoga protoka kilogram u sekundi (kg/s).

Mjerenje protoka tekućina jednostavnije je od mjerenja protoka plinova jer su tekućine nestlačive; mjerenje protoka plinova ponekad zahtijeva mjerenje tlaka i temperature. Naprava, uređaj ili instrument kojim se mjeri protok naziva se mjerilo protoka.

Citiranje:
protok. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50759>.