Balen, Šime

Balen, Šime, hrvatski političar i publicist (Jablanac, 7. II. 1912Zagreb, 16. III. 2004). Studirao od 1930. na Ekonomsko-komercijalnoj školi u Zagrebu. Od 1932. do 1936. u zatvoru zbog djelovanja protiv šestosječanskoga režima s hrvatskih nacionalističkih pozicija; isprva bio osuđen u Ogulinu, a zatim pred Državnim sudom za zaštitu države u Beogradu. U zatvoru (Srijemska Mitrovica, Lepoglava, Maribor) s pojedinim hrvatskim nacionalistima u otporu protiv uprave surađuje s komunistima, kojima se potom pridružuje (od 1935. član KPJ). Nakon izlaska iz zatvora jedan je od pokretača lista Seljačka misao (1937) i ilegalnoga Političkog vjesnika (1940). Godine 1938–41. uređuje gospodarsku rubriku u Hrvatskom dnevniku. Između 1941. i 1944. radio na organizaciji antifašističkog ustanka, isprva u Zagrebu, poslije na području pod partizanskim nadzorom, gdje je bio politički komesar u više vojnih jedinica. Bio je vijećnik AVNOJ-a te član Inicijativnog odbora i vijećnik ZAVNOH-a, predstavnik za tisak u jugoslavenskom poslanstvu u Washingtonu (1945–47), a zatim direktor novinske agencije Tanjug. Godine 1948. isključen iz KPJ, napose zbog suprotstavljanja političkim osudama i progonima Andrije Hebranga, a istodobno mu je onemogućeno obavljanje rukovodećih dužnosti. Djelovao kao publicist i prevoditelj. Bio je ravnatelj Nakladnog zavoda »Znanje« (1962–66). Umirovljen 1966. Potkraj 1989. sudjelovao u stvaranju HDZ-a kao počasni predsjednik stranke. Od 1928. surađivao je u listovima i periodičkim publikacijama raznovrsnim književnim, a zatim i publicističkim prilozima. Bavio se i uredničkim radom. Pisao je o novijoj hrvatskoj povijesti i prevodio uglavnom djela iz američke književnosti, napose romane Erskinea Caldwella, Ernesta Hemingwaya, Williama Faulknera. Autor je knjiga Robija (1936), Lipovac (1947), Pavelić (1952), Jablanac (1979), Izgubljeni na Velebitu (1980) i dr.

Citiranje:
Balen, Šime. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 31. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5490>.