STRUKE:

Stormer, Horst Ludwig

Stormer (njemački izgovor [štɔ'rməɹ], američki engleski [stɔ:'ɹməɹ]), Horst Ludwig, američki fizičar njemačkoga podrijetla (Frankfurt, 6. IV. 1949). Diplomirao (1970) na Sveučilištu u Frankfurtu, doktorirao (1977) na Sveučilištu u Stuttgartu. U Bellovim laboratorijima u Murray Hillu (SAD) proučavao kvantni Hallov efekt. Za otkriće frakcijskoga Hallova efekta, odnosno za otkriće novoga oblika kvantnog fluida s djelomično nabijenim probuđenjima s Robertom Laughlinom i Danielom Cheejem Tsuijem dobio je Nobelovu nagradu za fiziku (1998).

Citiranje:
Stormer, Horst Ludwig. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58277>.