TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Abbeov broj

Abbeov broj (znak V) (po Ernstu Abbeu), fizikalna veličina kojom se opisuje disperzija svjetlosti u optičkome sredstvu. Definirana je kao omjer indeksâ loma sredstva za različite valne duljine svjetlosti: V = (nD – 1)/(nF – nC), gdje je nD indeks loma Fraunhoferove linije (→ fraunhofer, joseph) D (valne duljine 589,2 nm), nF indeks loma Fraunhoferove linije F (valne duljine 486,1 nm) i nC indeks loma Fraunhoferove linije C (valne duljine 656,3 nm). Što je manji Abbeov broj, to je veća disperzija boja. Npr. krunska stakla imaju Abbeov broj 50 do 65, a flintska između 30 i 50.

Citiranje:
Abbeov broj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 11. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62>.