TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Yukawa Hideki

ilustracija
YUKAWA HIDEKI

Yukawa [jukawa] Hideki, japanski fizičar (Tokyo, 23. I. 1907Kyoto, 8. IX. 1981). Dokrorirao (1938) na Kraljevskom sveučilištu u Osaki. Od 1939. profesor u Kyotu, od 1948. u Princetonu i 1949–52. u New Yorku. Bio je ravnatelj Istraživačkoga instituta za temeljnu fiziku u Kyotu (1953–70). Proslavio se teorijom jake i slabe nuklearne sile (1935), prema kojoj za tu silu moraju postojati prijenosnici (Yukawine čestice) što ih međusobno izmjenjuju nukleoni. Budući da je doseg nukleonskih sila mali i ograničen na atomske jezgre, predvidio je da ih prenose čestice dvjestotinjak puta veće mase od mase elektrona. Te je čestica, pione, koji je 1947. eksperimentalno otkrio Cecil Frank Powell. Godine 1935. Yukawa je predvidio i elektronski uhvat (→ radioaktivnost), što je 1937. eksperimentalno potvrdio Luis Walter Alvarez. Za teorijske radove o nuklearnim silama koji predviđaju postojanje mezona Yukawa je 1949. dobio Nobelovu nagradu za fiziku. Danas nuklearna međudjelovanja objašnjava kvantna kromodinamika. Bio je član Američke akademije umjetnosti i znanosti (od 1961) i Royal Society (od 1963).

Citiranje:
Yukawa Hideki. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66602>.