Drinfel’d, Volodymyr Geršonovyč

Drinfel’d [dr’i’nfel’d], Volodymyr Geršonovyč (Volodimir Geršonovič Drinfeljd), ukrajinski matematičar (Harkiv, 14. II. 1954). Doktorirao (1988) na Moskovskom državnom sveučilištu. Radio u Institutu za niskotemperaturnu fiziku u Harkivu (1985–99), a od 1999. zaposlen na Čikaškom sveučilištu, SAD. Bavi se algebarskom geometrijom, matematičkom fizikom, teorijom brojeva, kvantnim grupama, Hopfovom algebrom, Poisson-Liejevim grupama, riješio je Langlandsove hipoteze za slučaj Galoisovih grupa. Za doprinos algebarskoj geometriji i matematičkoj fizici dobio je Fieldsovu medalju (1990).

Citiranje:
Drinfel’d, Volodymyr Geršonovyč. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70122>.