TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Baker, Alan

Baker [bẹi'kə], Alan, britanski matematičar (London, 19. VIII. 1939Cambridge, 4. II. 2018). Doktorirao (1964) na Sveučilištu u Cambridgeu, gdje je i radio od 1966. Bavio se teorijom brojeva, diofantskim jednadžbama, diofantskom analizom i dr. Za poopćenje Gelfond-Schneiderova teorema, koji je rješenje sedmoga Hilbertova problema, dobio je Fieldsovu medalju (1970). Glavna su mu djela: Teorija transcendentnih brojeva (Transcendental Number Theory, 1975), Kratki uvod u teoriju brojeva (A Concise Introduction to the Theory of Numbers, 1984), Sveobuhvatni tečaj teorije brojeva (A Comprehensive Course in Number Theory, 2012). Bio je član Royal Society od 1973.

Citiranje:
Baker, Alan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70137>.