STRUKE:

apsorpcijski koeficijent

apsorpcijski koeficijent (upojnost, apsorbancija) (znak α), radiometrijska fizikalna veličina koja opisuje svojstvo optičkoga sredstva da apsorbira elektromagnetske valove; omjer je apsorbiranoga Φa i upadnoga Φu toka zračenja: α = Φa/Φu. Zbog toga međudjelovanja jakost izlaznoga zračenja Ii manja je od jakosti upadnoga zračenja Iu, ovisno o apsorpcijskome koeficijentu α i debljini sloja L optičkoga sredstva: Ii = Io eαL. Mjerna je jedinica apsorpcijskoga koeficijenta je broj jedan. (→ radiometrija)

Citiranje:
apsorpcijski koeficijent. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70299>.