TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Vretenar, Dario

Vretenar, Dario, hrvatski teorijski fizičar (Pula, 29. X. 1958). Diplomirao (1982) i doktorirao (1988) na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu, gdje je i zaposlen (od 1982), redoviti profesor (od 2001). Bavi se nuklearnom fizikom. Glavno su mu područje znanstvenoga rada relativistička teorija nuklearnog funkcionala gustoće i njezine primjene u opisu strukture egzotičnih atomskih jezgri daleko od stabilnosti, nuklearna efektivna teorija polja, nuklearna astrofizika, algebarski modeli strukture atomske jezgre i fizika visokih kutnih količina gibanja. Pridonio je razvoju algebarskoga modela fizike visokih kutnih količina gibanja u atomskim jezgrama, modeliranju nuklearnih funkcionala gustoće s međudjelovanjima mezona i nukleona koji eksplicitno ovise o gustoći nuklearne tvari, formulaciji i razvoju relativističke kvazičestične aproksimacije slučajnih faza i primjene u opisu egzotičnih modova pobuđenja u jezgrama daleko od doline stabilnosti, novom mikroskopskom pristupu opisa nuklearnog problema mnogo tijela, te razvoju mikroskopskih modela za opis procesa slabog međudjelovanja u nuklearnoj astrofizici. Za doprinos poznavanju strukture atomskih jezgri i razvoju samosuglasne relativističke teorije dobio je Državnu nagradu za znanost u području prirodnih znanosti (2002). Od 2012. redoviti je član HAZU-a i njezin glavni tajnik od 2019; član Europske akademije (Academia Europea; od 2016).

Citiranje:
Vretenar, Dario. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70556>.