Bombelles

Bombelles, plemićka obitelj francuskoga podrijetla. Potomci su austrijskog časnika Henryja (1789–1850), koji je 1845. stekao austrijsko plemstvo. Sinovi su mu Charles-Albert (1832–89), vrhovni komornik nadvojvode Rudolfa i Marko (Marc) (1830–1906), koji je ženidbom s Ferdinandom Drašković (1852) stekao posjede u Varaždinskoj županiji (Opeka, Zelendvor i grad Vinicu). Potkraj 1870-ih preselio se u Beč, a 1880. s bratom Charlesom-Albertom dobio je ugarsko grofovstvo te poslije naslijedio njegov imetak. Pisao je drame i romane. Njegov sin Marko (1858–1912) promicao je stočarstvo, lovstvo i šumarstvo na svojim posjedima u Hrvatskoj. Na imanju u Zelendvoru osnovao je pogon za proizvodnju alkohola, uz koji je poslije otvorena i rafinerija. Bio je članom i predsjednikom više hrvatskih gospodarskih društava. Njegov sin je gospodarstvenik Josip (1894–1942), jedan od osnivača poduzeća za proizvodnju filmova »Croatia«, a pred II. svjetski rat djelovao je kao višestruki obavještajac. Po nalogu ustaške vlasti ubijen u logoru u Novoj Gradiški.

Bombelles. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 9.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8599>.