TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Bonacci, Ognjen

Bonacci [bona'či], Ognjen, hrvatski hidrolog (Bugojno, 24. VII. 1942). Diplomirao je 1965., a doktorirao 1976. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio u znanstvenim zavodima i sveučilištima u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Mostaru. Redoviti je profesor Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu. Bavi se hidrometrijom, riječnim nanosom, oborinama u hidrološkom ciklusu, a napose hidrologijom krša. Jedan od utemeljitelja Hrvatskoga hidrološkog društva i njegov prvi predsjednik. Dobio je Nagradu »Nikola Tesla« (1988) i Državnu nagradu za znanost za životno djelo (2010). Glavna djela: Hidrologija krša (Karst Hydrology, 1987), Oborine glavna ulazna veličina u hidrološki ciklus (1994), Ekohidrologija vodnih resursa i otvorenih vodotoka (2003), Krš bez granica (koautor, 2008).

Citiranje:
Bonacci, Ognjen. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 11. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8612>.