STRUKE:

božanstva, medicinska

božanstva, medicinska, u mnogobožačkim religijama nadzemaljska bića, koja prema, vjerovanju ljudi, utječu na postanak bolesti i njihovo izlječenje (teurgična faza medicine). Liječenje se sastojalo od molitava i prinošenja žrtava božanstvima, a liječnici su bili od reda svećenici. Babilonci su štovali osobito boga Marduka i božicu Ištar, dok su kod Egipćana najvažnija medicinska božanstva bila Imhotep i Serapis. Stari su Indijci imali 33 medicinska božanstva, dok je kod Perzijanaca bio napose raširen kult boga Mitre. Glavni bog medicine u starih Grka bio je Asklepije (Rimljani ga nazivaju Eskulapom); njegov atribut – zmija omotana oko štapa – ostao je sve do danas simbolom medicine. Stari Slaveni nisu imali božanstva s izrazito, ili isključivo, zdravstvenom funkcijom.

Citiranje:
božanstva, medicinska. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9098>.